Wspólne posiedzenie rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej

W dniu 11 grudnia 2023 r. w miejscowości Łady Polne w powiecie zambrowskim odbyło się wspólne posiedzenie rad powiatowych podlaskiej Izby Rolniczej powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego. W obradach wzięli udział delegaci z wyżej wymienionych powiatów a także zaproszeni … Continued

Wspólne posiedzenie rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej z powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego.

W dniu 21 grudnia 2022 roku w miejscowości Łady Polne miało miejsce wspólne posiedzenie rad powiatowych podlaskiej Izby Rolniczej powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego. W obradach wzięli udział delegaci z wyżej wymienionych powiatów a także zaproszeni goście:

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej z powiatu łomżyńskiego, zambrowskiego, grajewskiego i kolneńskiego

W dniu 6 grudnia 2021 roku w restauracji ,,Stara Waciarnia” w Łomży odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej z powiatu łomżyńskiego, zambrowskiego, grajewskiego i kolneńskiego. Wzięli w nim udział delegaci oraz zaproszeni goście: Wiceminister Rolnictwa Lech Antoni … Continued

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej z powiatów kolneńskiego, grajewskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego

20 lutego 2020 r. w Kolnie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej z powiatów kolneńskiego, grajewskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego. W spotkaniu wzięli udział posłowie Lech Antoni Kołakowski oraz Kazimierz Gwiazdowski, Starosta Kolneński – Tadeusz Klama, Kierownik ARiMR … Continued