Niezwłoczne zgłoszenie wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym do KRUS

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgłoszenie zaistnienia wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym jest obligatoryjnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Po przyjęciu zgłoszenia wypadku właściwa jednostka organizacyjna Kasy niezwłocznie wszczyna postępowanie dowodowe … Continued

Komunikat o zasiłku dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  z  dniem 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. … Continued