Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Grajewie

W dniu 8 września 2021 roku w barze Stara Kuźnia w Rudzie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu grajewskiego. Wzięli w nim udział delegaci oraz zaproszeni goście: Andrzej Łajewski-Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Grajewie, Agnieszka Krupa- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie, Kazimierz Czarnewski-Dyrektor działu Skupu SM „Mlekpol”, Agnieszka Zieziula- Dyrektor Oddziału Regionalnego TUW „TUW” w Białymstoku, Grzegorz Leszczyński-Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Marek Siniło- Wiceprezes  Podlaskiej Izby Rolniczej, Zdzisław Łuba-członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, Jan Zelkowski- członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, Anna Borkowska-Prezes Spółki Prosperita, Joanna Raś -W-ce Prezes Spółki Prosperita, Barbara Laskowska -Dyrektor Biura PIR w Białymstoku.

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania nowej siedziby biura powiatowego w Grajewie. Następnie goście udali się do miejscowości Ruda, gdzie toczyła się dalsza część spotkania.

W trakcie posiedzenia delegaci wraz z gośćmi dyskutowali nad bieżącymi problemami w rolnictwie. Omówiono sytuację na rynku mleka, dyskutowano o wpływie pandemii koronawirusa na funkcjonowanie mleczarni ale też na inne działy produkcji. Poruszono wpływ rosnących cen paliw na działalność rolniczą. Zwrócono uwagę na problem z dzikami, które coraz częściej pojawiają się w miastach i wpływie ASF na obniżające się pogłowie trzody chlewnej. Przybliżone i omówione zostały zasady bioasekuracji gospodarstw. Komentowano też  problem z odstrzałów dzików. Ponadto poruszono  temat konsultacji społecznych II wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Pani Agnieszka Zieziula zainteresowała zebranych ofertą ubezpieczeń Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, które obejmują budynki gospodarstwa, maszyny i sprzęt rolniczy, a także ubezpieczenie cywilne rolnika.

Elżbieta Makowska

PIR Grajewo