Wspólne posiedzenie rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej z powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego.

W dniu 21 grudnia 2022 roku w miejscowości Łady Polne miało miejsce wspólne posiedzenie rad powiatowych podlaskiej Izby Rolniczej powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego. W obradach wzięli udział delegaci z wyżej wymienionych powiatów a także zaproszeni goście:

 1. Grzegorz Leszczyński – Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej;
 2. Anna Borkowska – Prezes Prosperita Sp. z o.o.;
 3. Jacek Rutkowski – Prosperita Sp. z o.o.;
 4. Leszek Wojewoda – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży;
 5. Lech Antoni Kołakowski – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 6. Stefan Krajewski – Poseł na Sejm RP;
 7. Mirosław Gumowski – Kierownik OT PIORiN w Zambrowie;
 8. Waldemar Witkiewicz – Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża;
 9. Łukasz Budniak – Z-ca Dyrektora Zlewni w Ostrołęce;
 10. Łukasz Bajko –  przedstawiciel firmy MCB;
 11. Katarzyna Ziółek – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży.

Główne tematy poruszane na spotkaniu to:

– wpływ wojny na wzrost cen środków do produkcji rolno-spożywczej oraz spadku cen krajowego zboża w Polsce, w związku z jego napływem z Ukrainy;

– proceder importu do kraju zboża technicznego z Ukrainy, które z racji przeznaczenia na cele niespożywcze nie podlega kontroli na granicy a sprzedawane jest na cele paszowe;

– utworzenie Kodeksu rolniczego, zawierającego zbiór najważniejszych aktów prawnych i zagadnień dotyczących działalności rolniczej oraz ustawowych regulacji w zakresie prawa rolnego tak, aby rolnicy mieli możliwość zapoznawania się z regulacjami prawnymi skupionymi w jednym akcie prawnym, zamiast w wielu rozproszonych aktach;

– problemy ze złożeniem wniosków o pomoc suszową ze względu na niedziałającą aplikację suszową, ciągła zmiana kryteriów i terminów naborów, niedostateczne poinformowanie rolników o uruchomieniu pomocy;

– zmiana zasięgu stref ASF dotycząca przeniesienia 10 gmin w województwie podlaskim z powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego i zambrowskiego z obszaru objętego ograniczeniami II do obszaru I;

– zasady opłat za usługi wodne oraz pozwolenia wodnoprawne;

Podczas spotkania przedstawiciel Małopolskiego Centrum Biotechniki zapoznał zebranych z działalnością firmy, która zajmuje się między innymi dystrybucją nasienia buhajów i oferuje materiał genetyczny wielu ras bydła i kóz.