INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PODLASKIEJ IZBIE ROLNICZEJ

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Administrator danych Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaska Izba Rolnicza, adres: Porosły, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz, NIP: 9661315194, e-mail: bialystok@pirol.pl, telefon: 856760858 , zwany dalej „PIR”. Administrator Ochrony Danych W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić … Continued

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia  22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w … Continued

Będą zmiany w znakowaniu świń

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR w sprawie wznowienia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, resort rolnictwa przekazał że przedmiotowy projekt w dniu 13 kwietnia 2018 r. został przyjęty przez Stały Komitet … Continued

Wsparcie z PROW a wymogi bioasekuracji

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z informacjami wpływającymi z wojewódzkich izb rolniczych od rolników, którzy złożyli zaakceptowane przez ARiMR wnioski (w ramach wsparcia rozwoju małych gospodarstw oraz wsparcia młodych rolników), a w swoich biznesplanach dla wzrostu wielkości ekonomicznej … Continued

Ważne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą !

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przypomina, iż do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku … Continued