Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej z powiatu łomżyńskiego, zambrowskiego, grajewskiego i kolneńskiego

W dniu 6 grudnia 2021 roku w restauracji ,,Stara Waciarnia” w Łomży odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej z powiatu łomżyńskiego, zambrowskiego, grajewskiego i kolneńskiego. Wzięli w nim udział delegaci oraz zaproszeni goście: Wiceminister Rolnictwa Lech Antoni Kołakowski, Posłowie na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski i Stefan Krajewski, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski ,Dyrektor OR ARiMR w Łomży Waldemar Szczesny, Wiesław Cezary Szczubełek – Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Ostrołęce, Irena Michalak-Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Łomży, Grzegorz Leszczyński-Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej , Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży Leszek Wojewoda, Marek Rutkowski z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży, Grzegorz Kozioł – Kierownik Oddziału PIORIN w Łomży, oraz Jacek Rutkowski – Prosperita Sp. Z o.o.

W trakcie posiedzenia delegaci wraz z gośćmi dyskutowali nad bieżącymi problemami w rolnictwie. Omówiono sytuację na rynku trzody chlewnej, dyskutowano także o zakończonej kampanii wniosków o płatności bezpośrednie 2021. Poruszono wpływ rosnących cen paliw na działalność rolniczą. Zwrócono uwagę na problem z dzikami, o rosnącej liczbie zadłużonych gospodarstw, oraz o nisko opłacalnej produkcji ziemniaka skrobiowego. Ponadto rozmawiano na temat Zielonego Ładu i Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Pani Irena Michalak poruszyła wątek świadczeń emerytalnych dla rolników, zaś Starosta Łomżyński przybliżył temat inwentaryzacji działek w ewidencji gruntów i budynków na zlecenie Związku Powiatów. Koniec roku był też okazją do wstępnego podsumowania działalności Podlaskiej Izby Rolniczej , co zrobił Pan Prezes Grzegorz Leszczyński.

Po części oficjalnej odbyło się wspólne spotkanie wigilijne.

Monika Chrzanowska

PIR Łomża