III edycja konkursu ‘’ROLNICZKI MOTOREM INNOWACJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE’’

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Podlaska Izba Rolnicza włączyła się w organizację III edycji konkursu ,,Rolniczki motorem innowacji w Polsce”, przygotowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych. I edycja została zainicjowana przez Radę ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR w 2017 r. Konkurs odbywa się na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Celem konkursu jest promocja ważnej … Continued

Powództwo o zapłatę szkód łowieckich jest możliwe dopiero po wydaniu decyzji przez nadleśniczego

Powództwo o zapłatę szkód łowieckich jest możliwe dopiero po wydaniu decyzji przez nadleśniczego – potwierdza Sąd Najwyższy w uchwale 6 lipca 2021 r. sygn. III CZP 48/20.Sąd Okręgowy w Elblągu, rozpoznając powództwo rolnika przeciwko kołu łowieckiemu powziął wątpliwość, czy można … Continued

V Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej

wpis w: Aktualnosci1 | 0

8 lipca w sali konferencyjnej Hotelu Podlasie & Restauracji Lipcowy Ogród odbyło się V Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu, poza członkami Walnego Zgromadzenia wzięli udział zaproszeni goście: Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Mirosława Jaroszewicz – Łojewska – Dyrektor … Continued

III edycja konkursu ‘’ROLNICZKI MOTOREM INNOWACJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE’’

Podlaska Izba Rolnicza włączyła się w organizację III edycji konkursu ,,Rolniczki motorem innowacji w Polsce”, przygotowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych. I edycja została zainicjowana przez Radę ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR w 2017 r. Konkurs odbywa się na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Celem konkursu jest promocja ważnej … Continued