Klimatyczny bilans wodny – uwzględniono kukurydzę na ziarno oraz na kiszonkę na I kategorii gleb

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W związku ze zgłoszonymi uwagami KRIR do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb – resort rolnictwa poinformował, że uwzględniono uwagę samorządu rolniczego dotyczącą objęcia monitoringiem suszy … Continued

Odpowiedź GDOŚ w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry – składanie oświadczeń

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, skierowany do Ministra Środowiska ws. wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrzadzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową poprzez wprowadzenie możliwości składania oświadczeń … Continued

Pismo MRiRW dotyczące informacji i wyjaśnień odnośnie do uwag i wniosków wojewódzkich IR w zakresie nowej delimitacji ONW

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W odpowiedzi na korespondencję samorządu rolniczego w sprawie nowej delimitacji ONW w związku z publikacją rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla … Continued