Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych PIR

11 grudnia 2019 r. w Rudzie/k Grajewa odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu grajewskiego i powiatu kolneńskiego.

Wzięli w nim udział członkowie obu rad oraz zaproszeni goście: Tomasz Krukowski- Kierownik BP ARiMR w Grajewie, Andrzej Łajewski- Kierownik PT KRUS w Grajewie, Józef Matyskieła- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie, Jan Zawadzki- Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Mlekpol” w Grajewie, Agnieszka Zieziula-Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Białymstoku.

Główne tematy poruszane na spotkaniu:

– utrudnienia i ograniczenia dla rolników hodujących trzodę chlewną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń;

– aktualna sytuacja na rynku mleka;

– obowiązki dla rolników związane z przestrzeganiem wymogów programu azotanowego;

-zasady wyznaczania TUZ-ów cennych przyrodniczo;

-program wapnowania gleb

Spotkanie było okazją do przybliżenia informacji o działalności i zadaniach izby rolniczej, aktualnych wystąpieniach izby do władz samorządowych i państwowych oraz zachęceniem do odwiedzania biura i korzystania z usług świadczonych w ramach naszej działalności.

PIR Grajewo