Powołanie Rady Kobiet w rolnictwie

W dniu dzisiejszym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Henryk Kowalczyk, powołał Radę Kobiet w rolnictwie.
Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż w jej skład weszła delegatka do Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej – Pani Elżbieta Szumska.
Aktywnie działająca na terenie województwa podlaskiego, a w szczególności powiatu grajewskiego. Pełnione funkcje:
– Radna Gminy Grajewo;
– sołtys wsi Ciemnoszyje;
– członek Ochotniczej Straży Pożarne w Ciemnoszyjach;
– opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ciemnoszyjach;
– Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ciemnoszyje i Koła Gospodyń Wiejskich Ciemnoszyje.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w ramach działalności na rzecz obszarów wiejskich.