Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej z powiatów kolneńskiego, grajewskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego

20 lutego 2020 r. w Kolnie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej z powiatów kolneńskiego, grajewskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego. W spotkaniu wzięli udział posłowie Lech Antoni Kołakowski oraz Kazimierz Gwiazdowski, Starosta Kolneński – Tadeusz Klama, Kierownik ARiMR BP w Kolnie – Małgorzata Świderska, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży – Leszek Wojewoda, Kierownik PT KRUS w Kolnie – Jerzy Chaberek, Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „MLEKPOL” w Grajewie – Sławomir Przytuła.

Podczas spotkania poruszane były problemy z którymi na co dzień zmagają się rolnicy, między innymi te związane z odbiorem od rolników folii, niedostatecznego dostosowania programu związanego z wapnowaniem gleb do potrzeb rolników oraz podatku od mięsa. Bardzo wiele pytań i wątpliwości budził nowy program dotyczący „dobrostanu zwierząt”. Przewodniczący Rady Nadzorczej SM MLEKPOL mówił o sieciach handlowych, które prowadzą taki system zakupu towarów od mleczarni, który w następstwie powoduje obniżenie stawki za mleko dla producentów mleka. Promocje i niższe ceny w sklepach to niższe wpływy dla rolnika. Zasugerował, że powinny być wprowadzone ceny minimalne za litr mleka dla rolników, wtedy łatwiej byłoby mleczarniom negocjować ceny z sieciami handlowymi. Poseł Lech Kołakowski poinformował, iż został wybrany przewodniczącym podkomisji do spraw sprzedaży bezpośredniej oraz handlu detalicznego produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych. Odpowiadał na pytania dotyczące sprzedaży bezpośredniej, miejsc do sprzedaży tych produktów, m.in. na targowiskach.

Elżbieta Orłowska