• PODLASKA IZBA ROLNICZA

AKTUALNOŚCI

23 maja  2023 r. o godzinie 11 w gmachu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta gala podsumowująca etap wojewódzki: IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na ...
Międzynarodowa delegacja reprezentująca izby i organizacje rolnicze Europy Środkowo-Wschodniej, na czele z Prezesem KRIR Wiktorem Szmulewiczem, uczestniczyła w donośnym proteście, który odbył się w Brukseli ...
1 czerwca 2023 roku rusza nabór wniosków o: wsparcie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych; pomoc organizacjom zajmującym się redystrybucją żywności na cele społeczne. 5 ...
W dniu 29 maja 2023 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy o o podjęcie działań mających na celu zmianę ...
Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu ...
Do 31 maja można ubiegać się o wsparcie z budżetu krajowego w ramach pomocy de minimis w rolnictwie do przezimowanych rodzin pszczelich. To już kolejny ...
18 maja 2023 roku, w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie, które miało na celu omówienie problemu szkód w uprawach rolnych i ...
Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. będzie się można ubiegać o wsparcie na przedsięwzięcia mające na celu poprawę infrastruktury magazynowej, które będą służyć ...

zarząd


Grzegorz leszczyński

prezes zarządu

Marek
Siniło

Wiceprezes Zarządu

Witold Grunwald

Członek Zarządu

Zdzisław
Łuba

Członek Zarządu

Jan
Zelkowski

Członek Zarządu