Wniosek o uruchomienie aplikacji suszowej

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Ostatni raport IUNG wskazuje, że susza rolnicza wystąpiła prawie we wszystkich województwach, a na największy deficyt wody cierpią zboża jare. W związku z powyższym oraz sygnałami wojewódzkich izb rolniczych w sprawie ogromnych strat jakie powoduje tegoroczna susza, pismem z dnia … Continued