Procedura GIW dotycząca przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do Polski

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Główny Lekarz Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do UE. Wytyczne dotyczą przewożenia przez polską granicę przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych psów, kotów i fretek.  Celem przyjętych rozwiązań jest ustanowienie systemu minimalizującego ryzyko … Continued

Nieoprocentowane pożyczki dla producentów świń na sfinansowanie nieregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych

wpis w: Aktualnosci2, ASF | 0

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR >>> w sprawie nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych i rozszerzenie kręgu możliwych beneficjentów pomocy o rolników ze strefy niebieskiej oraz producentów loch z całego kraju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem … Continued

Petycja Podlaskiego Porozumienia Rolniczego

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Petycja podpisana przez zawarte w dniu 21.02.2022 Podlaskie Porozumienie Rolnicze w skład którego weszli: 1.Podlaska Izba Rolnicza, Porosły ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz, reprezentowana przez:Grzegorza Leszczyńskiego – Prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej,Marka Siniło- Wiceprezesa Podlaskiej Izby Rolniczej,2. Podlaski Związek Hodowców Bydła … Continued