Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania (dobra kultura rolna, GAEC)

Zapraszamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag na adres: bialystok@pirol.pl w terminie do 2 marca 2023r. Podlaska Izba Rolnicza po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania … Continued

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych PIR

20 lutego 2023 r  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się  wspólne posiedzenie Rad Powiatowych PIR. Wiodącym, tematem posiedzenia  był temat Krajowego Planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekoschematów i dobrostanu zwierząt. Poruszono tematy dotyczące … Continued

Konsultacje społeczne ekspertyzy hydrologicznej w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna

Informujemy, iż w dniu 27 stycznia 2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005. Ekspertyza została wykonana na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej … Continued

Zużyte opony jako obciążniki na pryzmę – problem wciąż istnieje

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 16 listopada 2022 r. >>>dot. wątpliwości związanych z możliwością wykorzystywania przez rolników zużytych opon jako obciążników do przykrywania pryzm z kiszonką oraz odpowiadając na wniosek o zwolnienie rolników z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w zakresie wykorzystywania zużytych opon w ww. celu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w swojej odpowiedzi z dnia 15 lutego 2023 informuje, co … Continued

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym KRUS

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. … Continued

Wspólne posiedzenie delegatów PIR

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W poniedziałek 20.02.2023r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób, którym przedstawiono informacje nt. :  –  działalności Podlaskiej Izby Rolniczej, którą przekazał Grzegorz Leszczyński- Prezes … Continued