Zgłaszanie rozbieżności między wynikami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) a obserwacją strat w polu.

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Intencją zespołu prowadzącego monitoring suszy w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -Państwowym Instytucie Badawczym (IUNG)-PIB) w Puławach jest ciągłe doskonalenie metod oceny wpływu suszy na kondycję upraw i wielkość uzyskiwanego plonu.W 2021 roku nasz system jest już w stanie ocenić … Continued