Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie emerytalno – rentowe w II kwartale 2023 r.

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznegow Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 14 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 7 marca 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc … Continued

Okrągły Stół Rolniczy

wpis w: Aktualnosci2 | 0

29 marca br. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu Rolniczego, podczas których Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przedstawił 11 propozycji działań na rynku zbóż, które będą wprowadzane w celu stabilizacji sytuacji na tym rynku. … Continued

XV Posiedzenie KRIR

wpis w: Aktualnosci2 | 0

22 lutego 2023 r. w Parzniewie odbyło się Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym udział wzięli: Krzysztof Ciecióra – Sekretarz Stanu w MRiRW, Jacek Malicki – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR oraz przewodniczący ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy „BŻiZZ”lek. wet. Maciej … Continued

Konsultacje społeczne ekspertyzy hydrologicznej w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna

Informujemy, iż w dniu 27 stycznia 2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005. Ekspertyza została wykonana na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej … Continued