„Produkty pszczelim woskiem pachnące”

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Podlaska Izba Rolnicza przy udziale KRIR realizuje zadanie pn. Produkty pszczelim woskiem pachnące” sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Celem projektu  jest zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży o jakości i cechach produktów pszczelich (miodu, pyłku kwiatowego, pierzgi, propolisu, mleczka … Continued

Agroenergia – nowy nabór wniosków

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Dotacje i niskooprocentowane pożyczki dostępne dla rolników w nowym dwuczęściowym naborze wniosków programu AGROENERGIA. 1 października 2021r. ruszy nabór w pierwszej, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, części programu Agroenergia. Będzie ona … Continued

Lasy nie mogą być uznane za obszary EFA

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 17 sierpnia 2021 r. o uznaniem wszystkich lasów przyległych do działek rolnych, jako obszaru zalesionego proekologicznego, Minister Rolnictwa i Rozowju Wsi wyjaśnia co następuje. „Na wstępie pragnę zaznaczyć, że wykaz obszarów, … Continued

Dodatkowe 500 mln zł na ubezpieczenia

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W odpowiedzi na liczne wystąpienia samorządu rolniczego o zwiększenie środkow finansowych na dopłaty z budżetu państwa do składek na ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich resort rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował pismem z 23 września 2021 r., że w … Continued