Skład Komisji Budżetowej

1. Łapiński Ryszard
2. Przyborowski Antoni
3. Stocki Piotr – przewodniczący
4. Szaciło Krzysztof
5. Wielgat Jolanta

Skład Komisji ds. Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej

1. Kaczmarzyk Marian
2. Kołakowski Bogdan
3. Lewandowski Jerzy
4. Łapiński Ryszard
5. Siniło Marek
6. Sowiński Antoni – przewodniczący
7. Stocki Piotr
8. Szaciło Krzysztof –zastępca
9. Sztukowski Paweł

Skład Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
1. Bujnowski Bogdan
2. Gosk Romuald
3. Lewandowski Jerzy
4. Olchowik Leszek
5. Ostrowski Andrzej
6. Przyborowski Antoni
7. Szumski Wieczysław
8. Wdowiak Jan Stanisław – przewodniczący
9. Zbigniew Dembowski

Skład Komisji ds. Kobiet i Rodzin z obszarów wiejskich

1. Jolanta Wielgat
2. Zdzisław Łuba
3. Bogdan Kołakowski
4. Witold Grunwald
5. Romuald Gosk