Skład Komisji Budżetowej
1. Łapiński Ryszard
2. Przyborowski Antoni
3. Stocki Piotr – przewodniczący
4. Szaciło Krzysztof
5. Wielgat Jolanta

Skład Komisji ds. Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej

  1. Kaczmarzyk Marian
  2. Kołakowski Bogdan
  3. Lewandowski Jerzy
  4. Łapiński Ryszard
  5. Siniło Marek
  6. Sowiński Antoni – przewodniczący
  7. Stocki Piotr
  8. Szaciło Krzysztof –zastępca
  9. Sztukowski Paweł

Skład Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
1. Armo Aleksandra Małgorzata – zastępca
2. Bazylewski Krzysztof
3. Bobel Maciej
4. Bujnowski Bogdan
5. Gosk Romuald
6. Lewandowski Jerzy
7. Olchowik Leszek
8. Ostrowski Andrzej
9. Przyborowski Antoni
10. Szumski Wieczysław
11. Wdowiak Jan Stanisław – przewodinczący
12. Jolanta Wielgat

13. Zbigniew Dembowski