Działalność Hajnówki – PIROL – PODLASKA IZBA ROLNICZA