Wspólne wigilijne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu bielskiego i hajnowskiego

Dnia 16 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy odbyło się wspólne wigilijne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu bielskiego i hajnowskiego. Na spotkanie przybył Prezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku Podlaskim Henryk Grabowski, delegaci z dwóch powiatów oraz pracownicy PIR Irena Iwanowska i Mirosława Grygoruk. Delegaci wraz z gośćmi dyskutowali nad bieżącymi problemami w rolnictwie. Na Radzie poruszono m.in. problem suszy, omówiono pracę delegatów w komisjach suszowych, wspomniano o szkodach łowieckich, o odszkodowaniach wypłacanych przez RDOŚ za szkody wyrządzane przez żubry i wilki, poruszono problem ubezpieczeń, problem zadłużeń gospodarstw. Delegaci dyskutowali także nad programem azotanowym, nad tym kto podlega rejestrowi BDO, poruszono również problem skupu zbóż po zaniżonych cenach przez Spółkę „Elewator”. Omówiono także sytuację jaka występuje w Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmek” w Bielsku Podlaskim. Powiatowy Lekarz Weterynarii Henryk Grabowski przybliży zebranym problem afrykańskiego pomoru świń.  Zwrócił uwagę na tempo w jakim rozszerza się ASF, wymienił ogniska ASF w Polsce. Skomentowano problem odstrzałów dzików. Dyskutowano także nad produkcją szczepionki przeciw ASF. Po części oficjalnej Prezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński, Przewodniczący PIR powiatu hajnowskiego Piotr Stocki i Przewodniczący PIR powiatu bielskiego Maciej Bobel złożyli wszystkim zebranym Noworoczne i Świąteczne życzenia oraz zaprosili na symboliczną wigilię.

Mirosława Grygoruk

PIR Hajnówka