Szkolenie PIW skierowane do drobiarzy

26 października 2017 roku w Urzędzie Miasta w Hajnówce odbyło się szkolenie informacyjne, przypominające zasady chowu drobiu, po wystąpieniu na przełomie 2016/2017 roku wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce. Mimo, iż sprawa tej choroby zakaźnej trochę ucichła i przygasła, nadal jest to aktualny problem polskich drobiarzy. Szkolenie było organizowane przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną w Hajnówce. Uczestniczyli w niej najwięksi hodowcy drobiu w powiecie hajnowskim, chociaż jak zauważył prowadzący, lek. wet. Mariusz Miniuk, problem dotyczy zazwyczaj hodowli przyzagrodowych, w których utrzymywane są małe ilości, na własne potrzeby. To tam obserwuje się niedociągnięcia i braki bioasekuracyjne.

 

W województwie podlaskim wykryto 1 ognisko ptasiej grypy w lutym 2017 roku. Stwierdzono wówczas, w powiecie monieckim, bardzo ostry typ grypy ptaków. Ferma liczyła ponad 7000 sztuk. W wyniku działań służb weterynaryjnych zlikwidowano ponad 80 tys. ptaków, a koszty operacji wyniosły ponad 750 tys. zł, nie wliczając kosztów odszkodowania. Niestety ryzyko ponownego wystąpienia HPAI w Polsce należy uznać za wysokie. Jesienią obserwuje się wzrost zagrożenia ze względu na szczyt migracji ptaków od połowy września do połowy listopada. Północno-zachodnia część Polski leży bowiem na trasie przelotu ptaków z Azji do zachodniej części Europy.

 

Lek. wet. przedstawił, dla przypomnienia, objawy choroby u poszczególnych gatunków drobiu. Omówił zagadnienia prawne- zakazy i nakazy wynikające z obowiązujących rozporządzeń. Przedstawił zasady bioasekuracji, dotyczące budynków, personelu obsługującego, wyposażenia i pojazdów (transportu). Omówił czynności jakie należy wykonać w razie stwierdzenia niepokojących objawów i podejrzenia wystąpienia ptasiej grypy w posiadanym stadzie drobiu.