Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej

19.12.2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Starym Korninie odbyło się XII Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci hajnowskiej Izby Rolniczej oraz zaproszeni goście: przedstawiciele KOWR OT w Bielsku Podlaskim- Ewa Rzepniewska oraz Robert Śliwiński, kierownik PZDR w Hajnówce- Anna Kozłowska, Wójt Gminy Czeremcha- Jerzy Wasiluk, Sekretarz Gminy Czyże- Zenaida Gierasimiuk, Sekretarz Gminy Dubicze Cerkiewne- Mikołaj Ławrynowicz, Członek Zarządu PIR w Porosłach- Antoni Sowiński. Na posiedzeniu przedstawiono sprawozdanie z działalności biura za cały 2018 rok. Delegaci po krótce przedstawili relację ze spotkań w których uczestniczyli z ramienia PIR. W związku ze zbliżającymi się w 2019 roku wyborami do Izb Rolniczych przedyskutowano wstępnie ten temat. Następnie głos zabrała Pani Rzepniewska, przedstawiając wszystkim zebranym zasady składania wniosków o umorzenie czynszu dzierżawnego na nieruchomości rolne z Zasobu Skarbu Państwa. Zebrani mogli też wysłuchać wystąpienia członka Zarządu PIR, Antoniego Sowińskiego, na temat działalności Zarządu oraz aktualnej sytuacji w rolnictwie. Po części oficjalnej Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Hajnówce złożył wszystkim zebranym Noworoczne i Świąteczne życzenia oraz zaprosił na symboliczną wigilię.