Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych PIR

20 lutego 2023 r  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się  wspólne posiedzenie Rad Powiatowych PIR.

Wiodącym, tematem posiedzenia  był temat Krajowego Planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekoschematów i dobrostanu zwierząt. Poruszono tematy dotyczące  składania wniosków ,  sprostanie wyzwaniom które czekają w nadchodzącej kampanii. Omówione one zostały przez Panią Magdalenę Nowicką Zastępcę Dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich oraz Panią Aleksandrę Barańską Głównego Specjalistę w Wydziale Wymogów Podstawowych oraz Ekoschematów w Departamencie Płatności Bezpośrednich.

Podczas spotkania głos zabrał  poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel, Poseł RP Stefan Krajewski oraz Pani Agnieszka Maliszewska –dyrektor Polskiej IzbyMleka, Wiceprzewodnicząca Cogeca ,  Bohdan Paszkowski-  Wojewoda Podlaski.

Prezes  Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński  przedstawił działalność PIR,  o odnawialnych źródłach  energii opowiadał przedstawiciel firmy Elsolar. Ofertę PKO Banku Polskiego dla rolników przedstawili zebranym przedstawiciele Banku.