,,Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zachęca do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży ,,Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”.

Pani Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej zainaugurowała tegoroczną III edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży ,,Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, a patronat medialny TVP Info.

Konkurs będzie trwał do 30 września 2021 r. Adresowany jest do młodzieży w wieku 15-23 lat włącznie. Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego (max. 2-minutowego) filmu promocyjnego na temat filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero oraz co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Zasadę 1, która brzmi: ,,Przejmij inicjatywę – zaangażuj się”. Obecnie także w kontekście zagrożeń wynikających z sytuacji epidemicznej spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Polski. Regulamin i wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Konkurs jest odpowiedzią na trwającą kampanię wdrażania Strategii Wizji Zero
w rolnictwie w Polsce. Każdy uczestnik dzięki przystąpieniu do konkursu staje się bowiem częścią międzynarodowej społeczności, której leży na sercu zdrowie, bezpieczeństwo
i dobrostan człowieka w miejscu pracy.