Wniosek o uruchomienie aplikacji suszowej

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Ostatni raport IUNG wskazuje, że susza rolnicza wystąpiła prawie we wszystkich województwach, a na największy deficyt wody cierpią zboża jare.

W związku z powyższym oraz sygnałami wojewódzkich izb rolniczych w sprawie ogromnych strat jakie powoduje tegoroczna susza, pismem z dnia 25 czerwca 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o pilne uruchomienie rządowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.