Powództwo o zapłatę szkód łowieckich jest możliwe dopiero po wydaniu decyzji przez nadleśniczego

Powództwo o zapłatę szkód łowieckich jest możliwe dopiero po wydaniu decyzji przez nadleśniczego – potwierdza Sąd Najwyższy w uchwale 6 lipca 2021 r. sygn. III CZP 48/20.Sąd Okręgowy w Elblągu, rozpoznając powództwo rolnika przeciwko kołu łowieckiemu powziął wątpliwość, czy można … Continued

Minister Klimatu i Środowiska w sprawie szkód łowieckich i nadzoru nad KŁ przez Storostwa

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych oraz unormowania kwestii szacowania szkód w uprawach, a dokładniej sytuacji, w których koła łowieckie odmawiają szacowania szkód, pomimo zgłoszenia, albo … Continued

Problem szkód łowieckich narasta

wpis w: Szkody łowieckie | 0

Mimo nowelizacji przepisów, wciąż jest problem z rzetelnym szacowaniem szkód oraz terminową wypłatą odszkodowań rolnikom. Gminy nie były bowiem przygotowane technicznie ani organizacyjnie do realizacji nowych zadań – to główne wnioski po kontroli przeprowadzonej przez NIK. Izba wnioskuje o zmiany … Continued