Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom

wpis w: Aktualnosci1 | 0

21 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się uroczystość pn. „Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom”, w której udział wzięli Prezesi i przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych oraz Zarząd KRIR.

W 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości i 29 lat po transformacji ustrojowej Kierownictwo resortu rolnictwa postanowiło uhonorować polskich rolników specjalną tablicą pamiątkową, która zawisła w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako wyraz uznania dla zasług polskich chłopów w naszej historii, za ich udział w walkach o wolność i niepodległość.

Uroczystość odbywała się asyście pocztów sztandarowych szkół i organizacji rolniczych: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”.

Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podsumował dotychczasowe działania resortu rolnictwa zwracając uwagę na zatrzymanie spekulacji ziemia rolną, pakiet ustaw wzmacniających pozycję rolnika w łańcuchu żywnościowym oraz zmiany w administracji rolnej. Minister podkreślił otwartość pracy w ramach powołanej przez niego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Dzięki takiej współpracy wypracowane zostały kierunki dalszych działań. Szef resortu rolnictwa poinformował również o najbliższych planach związanych z realizacją podstawowego celu jakim jest to, aby polska wieś i obszary wiejskie były godnym miejscem do pracy, życia i wypoczynku.

Dyrektor generalna MRiRW Mirosława Jaroszewicz-Łojewska odczytała list skierowany przez premiera Mateusza Morawieckiego do uczestników uroczystości.

Następnie, minister Krzysztof Jurgiel wręczył przedstawicielom zasłużonych rodzin rolniczych: Edwardowi Górskiemu, Mieczysławowi Walczykiewiczowi i Waldemarowi Wojciechowskiemu symbole Kłosy Niepodległej RP. W imieniu wyróżnionych podziękował Waldemar Wojciechowski.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał dr Marcin Markiewicz z Instytutu Pamięci Narodowej, który przedstawił historię oporu polskich chłopów przeciwko komunistycznemu reżimowi.

Uroczystość uświetniły występy młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka.

Przed uroczystym odsłonięciem pamiątkowej tablicy Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski złożyli kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa.

IMG 4493 IMG 4511 IMG 4518 IMG 4539

Po oficjalnym zakończeniu uroczystości odbyło się spotkanie przybyłych Prezesów i przedstawicieli samorządu rolniczego z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem oraz podsekretarzem stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Rafałem Romanowskim.

Członkowie izb rolniczych wskazywali na problemy dotyczące pojawiania się nowych przypadków wirusa ASF i stosowania bioasekuracji oraz zgłaszali trudności z funkcjonowaniem nowego Prawa łowieckiego i występowania wielu szkód łowieckich. Rozmawiano także o projekcie stworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, niskich cenach skupu owoców miękkich, problemach producentów ziemniaków i warzyw oraz kwestii przejęcia przez InterRisk udziałów Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Poruszono również temat zmiany ustawy o izbach rolniczych i zwiększenia kompetencji izb.

Więcej zdjęć w galerii – zobacz >>>

 

Źródło:

www.krir.pl