Podlaska Izba Rolnicza zaprasza na konferencję rolną „ROLA IZB ROLNICZYCH W KSZTAŁTOWANIU I REALIZACJI POLITYKI ROLNEJ PAŃSTWA”

wpis w: Aktualnosci1 | 0

w dniu 6 maja 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10:00

Program konferencji:


10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski
10.10- 10.30 Działalność Podlaskiej Izby Rolniczej:
Grzegorz Leszczyński – Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej
10.30-10.40 Aktywizacja środowisk rolniczych na rzecz Izb Rolniczych
Poseł Krzysztof Jurgiel – koordynator krajowy i wojewódzki projektu
10.40-11.10 Polityka rolna Rządu RP oraz współpraca z Izbami Rolniczymi:
Jan Krzysztof Ardanowski- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11.10 – 11.25 Rola Sejmu w realizacji polityki rolnej państwa oraz współpraca z Izbami Rolniczymi:
Poseł Krzysztof Jurgiel – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11.25-11.45 Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa:
Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
11.45 – 12.05 Główne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie: przedstawiciele Wojewody Podlaskiego :
Mirosława Jaroszewicz – Łojewska, Alicja Anuszkiewicz
12.05 – 13.00 Debata z udziałem uczestników
13:00 Zakończenie i poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach.

Miejsce Konferencji:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Sala konferencyjna, ul . Mickiewicza 3