„Produkty pszczelim woskiem pachnące”

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Podlaska Izba Rolnicza przy udziale KRIR realizuje zadanie pn. Produkty pszczelim woskiem pachnące” sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Celem projektu  jest zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży o jakości i cechach produktów pszczelich (miodu, pyłku kwiatowego, pierzgi, propolisu, mleczka pszczelego, wosku) oraz upowszechnienie wiedzy na temat Apiterapii. W ramach projektu powstał film edukacyjny w którym zawarte są wywiady z producentami miodów, produktów pszczelarskich, aby za jego pośrednictwem uświadomić dzieciom i młodzieży o wartości i właściwości produktów pszczelich.

Film ten jest w tej chwili emitowany w szkołach podstawowych, które zgłosiły się do udziału w projekcie. Aby móc go obejrzeć należy wejść w ten link: https://youtu.be/VJWGsMEf_Ws

Po obejrzeniu filmu szkoły, które wyraziły swoją chęć udziału w naszym projekcie wspólnie z uczniami przystąpią do udziału w konkursie plastycznym, polegającym na wykonaniu modelu ula z materiałów pochodzenia naturalnego (m.in. drewno, mech, sznur, słoma, wiklina, trawa, kamień itp.) zgodnie z następującymi założeniami:

a) forma pracy – grupowa, dowolna, przestrzenna o wymiarach w granicach: szerokość 50-70 cm x głębokość 46-60 cm X wysokość 100-120 cm: praca musi być umieszczona na stabilnej podstawie i czytelnie podpisana: tytuł konkursu, nazwa szkoły ( klasa), opiekunowie ( imiona i nazwiska), telefon kontaktowy,

b) na konkurs nadesłać będzie można maksymalnie 6 prac z każdej szkoły podstawowej – po jednej pracy z klasy I,II,III, IV, V i VI ( w przypadku większej ilości klas w poszczególnych pionach, będzie trzeba dokonać wewnętrznego wyboru,

c) prace należy dostarczyć osobiście lub wysyłkowo na adres: Podlaska Izba Rolnicza, Porosły ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz do dnia 8 października 2021r.

d) wyłonienie laureatów i wręczenie nagród nastąpi do 31 października 2021 roku

Do Pobrania:

Poniżej kilka ujęć kadrowych z planu zdjęciowego: