XXX Konkurs na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” rozpoczęty!

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Kasa Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dziennikarzy do udziału w jubileuszowym XXX Konkursie W rolnictwie można pracować bezpieczniej na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników.

Plakat z logiem konkursu z kłosem i liściem na tle pola

W ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników Kasa od 1995 roku organizuje Konkurs dla dziennikarzy i innych osób publikujących w środkach masowego przekazu (prasa, internet, radio, TV).Konkurs ma na celu oddziaływanie na poprawę bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin. 

Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu artykułu lub audycji popularyzującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Warunkiem udziału w Konkursie jest opublikowanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. co najmniej jednej publikacji spełniającej wymogi regulaminu i przesłanie jej na adres organizatora, najpóźniej w terminie do dnia 15 stycznia 2025 r. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi, w ramach projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś, sześć kampanii prewencyjnych, których założenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w materiałach zgłoszonych do XXX edycji konkursu na publikacje: 

  • • „Rola rolnika, by upadku unikał” 
  • „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz” 
  •  „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz” 
  • „Rolniku, nie daj się kleszczom!” 
  • „Kości i stawy też rolnika sprawy” 
  •  „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”. 

Zapraszamy do udziału w Konkursie. Dla autorów najlepszych publikacji przewidziano nagrody pieniężne.