Wniosek KRIR o wprowadzenie 0%VAT na żywność w 2024 r. zrealizowany

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W nawiązaniu do wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 5 grudnia 2023 r. do Premiera RP w sprawie przedłużenia preferencyjnej stawki 0% VAT na żywność w 2024 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług1, do dnia 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT2, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).

Oznacza to, że od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. nadal będzie obowiązywała stawka VAT w wysokości 0% na podstawowe artykuły żywnościowe.