Dożynki w Łubinie Kościelnym w gminie Bielsk Podlaski

Doroczne święto dziękczynienia za plony, odbyło się 9 września w Łubinie Kościelnym w gminie Bielsk Podlaski . Uroczystej liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk. Na dożynki diecezjalne przybyło wielu przedstawicieli duchowieństwa, władz parlamentarnych i samorządowych :burmistrzowie, wójtowie gmin, przewodniczący rad , sołtysi , przedstawicieli służb mundurowych, a także przedsiębiorców, rolników i uczniów szkół rolniczych .
Delegacje poszczególnych parafii przemaszerowały przed ołtarzem z ponad siedemdziesięcioma różnorakimi , przepięknymi wieńcami dożynkowymi. Wśród nich były też te przygotowane przez bielskie parafie. Najpiękniejsze wieńce nagrodzono. Pierwsze miejsce zajęła parafia Łysów, drugie – parafia Milejczyce, trzecie – parafia Dołubowo. Jako gospodarz nagrody wręczyła wójt gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka oraz proboszcz parafii Łubin Kościelny ks. Adam Parzonka. Po uroczystej mszy uczestnicy dożynek kosztowali dań przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich .Można było posłuchać występów ludowych kapeli i zespołu „Akcent”
Członkowie Podlaskiej Izby Rolniczej również uczestniczyli w tym dostojnym wydarzeniu wręczając Dar Ołtarza .