Spotkanie Podlaskiego Porozumienia Rolniczego

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W dniu 30 czerwca 2023 r. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach odbyło się kolejne spotkanie Podlaskiego Porozumienia Rolniczego, na które przybyli reprezentanci organizacji rolniczych z naszego regionu. Tematem przewodnim było omówienie bieżących problemów w działalności rolniczej, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie i generowanych przez nią perturbacji w gospodarce rolnej. Spotkaniu przewodniczył Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej – Grzegorz Leszczyński.

Na temat aktualnej sytuacji na rynku mleka wypowiadał się przedstawiciel Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Tomasz Cieślik. Przekazał, że następuje systematyczny spadek ceny skupu mleka, zaś koszty produkcji niezmiennie są wysokie. W branży mleczarskiej istnieje obawa, że produkcja mleka zostanie przeniesiona na Ukrainę, a w Europie pozostaną tylko przetwórnie. Istnieją także problemy we współpracy z sieciami handlowymi, które pomimo niższych cen zakupu produktów mleczarskich, nie obniżają cen dla klienta końcowego. Reprezentant Związku Zrzeszającego Producentów i Hodowców Drobiu przekazał, że brak odpowiedniej ceny skupu oraz zła jakość zbóż paszowych powoduje słabszą produkcję drobiu. Ponadto, branża drobiarska dostrzega współpracę światowych producentów drobiu z Rosją, pomimo zakazów wprowadzonych przez UE. Zebrani na spotkaniu przedstawiciele organizacji rolniczych zauważają brak woli pomocy ze strony instytucji państwowych w rozwiązaniu problemów producentów żywności, które wywołała wojna w Ukrainie. Prezes PIR Grzegorz Leszczyński nadmienił, że brak jest rozwiązań centralnych w tej sprawie, dlatego zasadne jest wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii stabilizacji sytuacji na rynku rolnym.

Wobec powyższego, zebrani na spotkaniu Podlaskiego Porozumienia Rolniczego zdecydowali o skierowaniu pisma do Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego oraz Ambasadora USA w Polsce Marka Brzezińskiego z apelem o podjęcie niezwłocznych decyzji prowadzących do ustabilizowania sytuacji faktycznej i prawnej polskiego rolnictwa, które z powodu wojny w Ukrainie przechodzi znaczące trudności.