Projekt rozporządzenia ws. towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (719)

Zapraszamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag na adres: bialystok@pirol.pl w terminie do 19 Kwietnia 2023r. do godziny 14:00

Uwagi do: projektu zmiany rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Mając na uwadze niekontrolowany napływ produktów rolnych z terytorium Ukrainy należy objąć monitoringiem wszystkie produkty rolne przetworzone oraz nieprzetworzone pochodzące z terytorium Ukrainy w szczególności:

a) zboża, część I,

b) jaja, część XIX,

c) Wołowina i cielęcina część XV

d) Wieprzowina część XVII

e) Baranina i kozina część XVIII

f) mięso drobiowe, część XX,

g) produkty pszczele, część XXII

 h) mleko i przetwory mleczne część XVI

i) Pozostałe produkty części XXIV

− bez względu na ich ilość w przesyłce.