Rozpoczęły się konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Do 15 września 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą trwały konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jak zgłosić uwagi? Poprzez specjalny formularz: #konsultacje  Planu Strategicznego WPR Tak jak w I etapie … Continued

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

wpis w: Opinie | 0

Po analizie przedmiotowego rozporządzenia Podlaska Izba Rolnicza wnosi następujące uwagi: – stawka płatności w Pakiecie 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji oraz Pakiecie 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji powinna być zwiększona o ok. 30 %, zbiory z … Continued

Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw

wpis w: Opinie | 0

Zaopiniowano pozytywnie. Nowelizacja reguluje procedury przeprowadzania postępowania scaleniowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przewiduje w czasie trwania stanu epidemii możliwość przeprowadzenia zebrań związanych ze scaleniami i zabieranie na nich głosu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt przewiduje … Continued

Projekt rozporządzenia „Restrukturyzacja małych gospodarstw

wpis w: Opinie | 0

Podlaska Izba Rolnicza po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności … Continued