Wyrazy współczucia

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Zmarł Ś.P. Marian Hajduczenia- delegat Podlaskiej Izby Rolniczej kadencji 2019-2023, reprezentujący interesy gminy Michałowo. Był on wieloletnim pracownikiem samorządowym, Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Radnym Gminy Michałowo.
Przekazujemy kondolencje i wyrazy współczucia jego rodzinie, przyjaciołom i bliskim.