Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w formie płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027

Zapraszamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag na adres: bialystok@pirol.pl w terminie do 10 marca 2023r. do godziny 9:00

Projekt rozporządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w formie płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027.

Podlaska Izba Rolnicza po zapoznaniu się z projektem zgłasza następujące uwagi:

Uzasadnienie -Przepisy § 7 odnoszą się do kwestii łączenia płatności z tytułu różnych działań/interwencji na tej samej powierzchni.

 Wnioskujemy o możliwość łączenia TUZ objętego zobowiązaniem  ekologicznym lub płatnością rolno-środowiskowo-klimatyczną, z ekoschematem -Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt.

To są oddzielne płatności  zasady użytkowania TUZ są różne  w rolnictwie ekologicznym oraz płatnosci  rolno-środowiskowo-klimatycznej  w tych płatnościach nie jest wymagane a żeby rolnik posiadał własne zwierzęta.

Natomiast  ekoschemat Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt wymaga żeby rolnik posiadał własne zwierzęta. Dlatego powinna być możliwość łączenia tych płatności.

Dodatkowo powinno być dozwolone  łączenie płatności ekologicznej z  uproszczona uprawą roli. W rolnictwie ekologicznym nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin  oraz nawozów mineralnych uproszczone systemy uprawy są dozwolone dlaczego więc nie można tego  łączyć.