Kodeks rolny tematem rozmów w KRIR

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W siedzibie KRIR w Warszawie w dniu 01.02.2023r. odbyło się spotkanie  przedstawicieli izb rolniczych z Panem Posłem Grzegorzem Wojciechowskim na temat projektu Kodeksu rolnego. Celem projektu jest uchwalenie przepisów, które będą działały przez wiele lat i będą chronić produkcję rolną na obszarach wiejskich.

Z Podlaskiej Izby Rolniczej w spotkaniu uczestniczyli Prezes Grzegorz Leszczyński, Członek Zarządu Zdzisław Łuba oraz Pracownica PIR Monika Chrzanowska.