Wyniki konkursu „Pszczoła bliżej nas”

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i miejsko- wiejskich na najlepszą pracę stylistyczną pn. „Pszczoła bliżej nas”, komisja konkursowa w składzie:

  1. Barbara Ewa Laskowska- Dyrektor Biura PIR;
  2. Agnieszka Artemiuk- Zastępca Dyrektora PIR;
  3. Urszula Bartnik- pracownik Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;
  4. Izabela Łapuć- Skarbnik Podlaskiego Związku Pszczelarzy;
  5. Marek Kuczyński- Kierownik Działu Reklamy Marketingu i Promocji TVP 3 Białystok;
  6. Piotr Gutowski- adiunkt Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej- Przewodniczący komisji,
    dokonała oceny 40 prac.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 45 uczniów szkół z obszarów wiejskich i miejsko- wiejskich województwa podlaskiego, jednakże prace konkursowe nadesłało 40 uczniów. W kategorii klas 7-8 szkół podstawowych prace nadesłało 23 uczniów oraz 17 uczniów klas 1-3 szkół ponadpodstawowych oraz rolniczych. Konkurs został zrealizowany w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

W wyniku dokonanej oceny komisja konkursowa wyłoniła, następujących laureatów:
Kategoria klas I-III szkół ponadpodstawowych oraz rolniczych:
I miejsce
Rafał Koniecko- uczeń Zespołu Szkół w Niećkowie
Punkty: 43
II miejsce
Klaudia Czarnecka- uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
Punkty: 39
III miejsce
Maciej Kamiński- uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce
Punkty: 38

Komisja oceniająca zdecydowała o przyznaniu wyróżnień:

Wojciech Czapliński- uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie;
Klaudia Smorczewska- uczennica Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach;

Kategoria klas VII- VIII szkół podstawowych:
I miejsce
Mateusz Wasilewski- uczeń Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wąsoszu
Punkty: 40
II miejsce
Alicja Pawłowska- uczennica Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie
Punkty: 39
III miejsce
Paweł Kiełbasa- uczeń Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem
Punkty: 38

Komisja oceniająca zdecydowała o przyznaniu wyróżnień:
Magdalena Żur- uczennica Szkoły Podstawowej im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Łupiance Starej
Martyna Żurawska- uczennica Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.