XII Wojewódzkiego Konkursu dla Rolników – producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku wspólnie
z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Podlaską Izbą Rolniczą,
po raz dwunasty zorganizowała Wojewódzki Konkurs dla Rolników – producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Celem konkursu jest zmniejszanie skali wypadków przy obsłudze bydła mlecznego oraz promocji wśród rolników pozytywnych zachowań związanych z pracą przy obsłudze tych zwierząt.

Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru
o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS. Rolnicy musieli również odpowiedzieć na jedno pytanie opisowe, które polegało na podaniu zagrożeń dla zdrowia i życia występujących podczas udoju bydła mlecznego.

Regulamin, pytania konkursowe wraz z arkuszem były zamieszczone na łamach miesięcznika „Wiadomości Rolnicze”, a także były dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (www.odr.pl), Podlaskiej Izby Rolniczej (www.pirol.pl) oraz w Placówkach Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS
w Białymstoku.

Wypełnione arkusze zgłoszeniowe należało przesłać do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku do 12 sierpnia 2022 r. W Konkursie wzięło udział 67 rolników z terenu województwa podlaskiego, którzy prowadzą działalność rolniczą w zakresie hodowli bydła mlecznego. W  dniu 06.09.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny arkuszy zgłoszeniowych i wyłoniła czterech zwycięzców, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów.

Zwycięzcami tegorocznej, XII edycji Wojewódzkiego Konkurs dla Rolników – producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” zostali:

I miejsce:   Marek Szepietowski, zam. Pułazie Świerże 32, 18-210 Szepietowo – 25 pkt.

II miejsce:  Marcin Kowalewski, zam. Żarnowo Pierwsze 57, 16-300 Augustów – 24,5 pkt.

III miejsce: Marzena Kalinowska, zam. Pszczółczyn 72, 18-204 Kobylin Borzymy – 24 pkt.

IV miejsce: Michał Gałecki, zam. Lubieszcze 8, 17-120 Brańsk – 23 pkt.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom odbyło się 11 września 2022 r. podczas Krajowego Dnia Kukurydzy w Szepietowie. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez OR KRUS w Białymstoku, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Podlaską Izbę Rolniczą.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Organizatorzy i współorganizatorzy Konkursu Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich podczas ogłaszania wyników.

Laureaci konkursu oraz przedstawiciele organizatorów podczas wręczania nagród.