Wystąpienie w sprawie braku informacji o zasadach płatności obszarowych w 2023 roku

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W związku ze zmianą zasad funkcjonowania płatności obszarowych od 2023 roku wynikających z nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27 Prezes Krajowej rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o jak najszybsze udostępnienie i upowszechnienie wśród rolników informacji o szczegółowych  zasadach przyznawania ww. płatności.

Obecnie zakończyły się żniwa rzepakowe i zbliżają się ku końcowi zbiory zbóż, stąd rolnicy muszą zaplanować prace polowe i zasiewy na przyszły rok. Sprawa jest niezmiernie istotna ponieważ od podjętych obecnie decyzji będzie zależeć wysokość dopłat, a nawet w ogóle możliwość ich uzyskania. W związku z brakiem konkretnych przepisów i w oparciu o informacje wynikające z zapisów Planu Strategicznego rolnicy mogą podjąć decyzje, które przyniosą straty finansowe.

Biorąc pod uwagę brak dostępu do informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o płodozmianie Prezes KRIR zawnioskował do Wicepremiera H.Kowalczyka o przyznanie w 2023 roku podstawowych płatności obszarowych dla wszystkich rolników. Konieczne jest także bardzo szybkie wydanie krajowych przepisów regulujących nowe zasady płatności i przekazanie wiedzy na ten temat wszystkim rolnikom.