Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów Wsi

wpis w: Aktualnosci2 | 0

We wtorek (19.07) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim obradował po raz kolejny Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi, któremu przewodniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Spotkanie w całości zostało poświęcone aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.

Posiedzenie zespołu doradczego ds. rozwiązywania problemów wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przystąpiło do prac nad aktualizacją Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 głównie ze względu na istotną zmianę sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spożywczym w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz wojną w Ukrainie.

Następstem działania MRiRW jest konieczność sprawdzenia diagnozy regionalnej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w województwie podlaskim, opracowanej przez grupę roboczą działającą w ramach Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów Wsi przy wojewodzie podlaskim.

We wtorek (19.07) uczestnicy posiedzenia omówili wnioski oraz dokonali rozdziału prac nad aktualizacją, a także ustalili kolejne etapy działania. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji zamujących się rolnictwem, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Podlaskiej Izby Rolniczej czy Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 pozwala w sposób spójny i komplementarny zaadresować zakres interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027, przez co odgrywa ważną rolę w procesie programowania środków funduszy UE wdrażanych z poziomu krajowego i regionalnego.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/posiedzenie-zespolu-doradczego-ds-rozwiazywania-problemow-wsi2?fbclid=IwAR2qk5zE-2VkxPeZQxJnNp4IqHhqXQ9s6rfNyuJe7YEtFj1rWB5jgXBV3P8