SZKOLENIE CHEMIZACYJNE DLA ROLNIKÓW

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Podlaska Izba Rolnicza- Biuro Powiatowe w Białymstoku planuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia uzupełniającego dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe. Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego, potocznie nazywane szkoleniem chemizacyjnym jest skierowane do osób, które mają styczność ze środkami ochrony roślin. Zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin.


Rolnicy stosujący środki ochrony roślin muszą mieć do tego uprawnienia.


Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia ważnego przez 5 lat. Dokument ten jest wymagany w szczególności w czasie kontroli dokonywanych przez PIORIN, ARiMR a także w zakresie wzajemnej zgodności (cross compliance).


Miejsce szkolenia: siedziba Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach
Szczegóły oraz zapisy na szkolenie:


85 676 08 62 lub 85 676 08 58