Ocena oddziaływania na środowisko – podręcznik dla Wnioskodawców oraz Beneficjentów poddziałań premiowych finansowanych z PROW 2014 – 2020

wpis w: Aktualnosci2 | 0
młody rolnik

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce podręcznik dotyczący oceny oddziaływania na środowisko inwestycji realizowanych w ramach poddziałań premiowych. Chodzi o wsparcie udzielane w ramach „Premii dla młodych rolników”; „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” czy premii na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. W przypadku pytań czy wątpliwości zachęcamy do konsultacji z ekspertami ARiMR obsługującymi punkty konsultacyjne. Wykaz adresów znajda Państwo w podręczniku.

Materiały

PODRĘCZNIK DLA WNIOSKODAWCÓW ORAZ BENEFICJENTÓW
PODRĘCZNIK​_OOŚ​_61​_62​_63​_03032022.pdf 1.28MB

Źródło:

ARiMR