Petycja Podlaskiego Porozumienia Rolniczego

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Petycja podpisana przez zawarte w dniu 21.02.2022 Podlaskie Porozumienie Rolnicze w skład którego weszli:

1.Podlaska Izba Rolnicza, Porosły ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz, reprezentowana przez:
Grzegorza Leszczyńskiego – Prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej,
Marka Siniło- Wiceprezesa Podlaskiej Izby Rolniczej,
2. Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
reprezentowany przez:
Stanisława Żochowskiego – Prezesa
3. Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona reprezentowany przez:
Jana Perkowskiego -Przewodniczącego
4. Wojewódzki Związek Młodzieży Wiejskiej reprezentowaną przez:
Michała Zarzeckiego – Prezesa
5. Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Białymstoku
reprezentowany przez: Przemysława Iwanowicza – Wiceprezesa
6. Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży
reprezentowany przez: Janinę Henrykę Mioduszewską- Prezes Zarządu
7. Związek Gmin Wiejskich reprezentowany przez:
Grzegorza Jakucia – Prezesa
8. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Białymstoku reprezentowany przez:
Mieczysława Raczkowskiego – Prezesa
9.Podlaski Związek Hodowców Trzody Chlewnej reprezentowany przez:
Bożenę Jelską- Jaroś – Prezes
10. Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie” reprezentowane przez:
Andrzeja Brzozowskiego- Prezesa
11.Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu reprezentowany przez:
Krzysztofa Lipskiego – członek Związku
12. Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku reprezentowany przez:
Marka Niewińskiego – Dyrektora
13. Związek Zawodowy Rolnictwa „Korona” reprezentowany przez:
Alinę Ojdana- Prezes
14.Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego- reprezentowany przez:
Piotra Kraśnickiego- Wiceprezesa
15. Stowarzyszenie „Eko Tarcza Podlasie”- reprezentowany przez:
Piotra Stockiego – Prezesa