Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce

W dniu 17.02.2022r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00

W spotkaniu wzięli udział delegaci powiatu sokólskiego oraz zaproszeni goście:

 • Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Pani Wiesława Burnos  
 • Starosta Sokólski – Pan Piotr Rećko
 • Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Pani Mirosława Jaroszewicz-Łojewska
 • Dyrektor Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  – Pan Lesław Józef Wołcz
 • Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Białymstoku- Pan Andrzej Babul
 • Główny specjalista ds. rolnictwa Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku- Pan Bartłomiej Królik
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii – Pan dr Paweł Mędrek
 • Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Pan Mirosław Mikołajczyk
 • Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Pani Bożena Turycz
 • Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sokółce   – Pani Katarzyna Hojnik-Horczak
 • Kierownik Referatu Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sokółce  – Pan Łukasz Mucuś

Główne tematy poruszane na spotkaniu:

 • Utworzenie parku krajobrazowego na terenie powiatu sokólskiego
 • Krajowy Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027
 • Rekultywacja gruntów rolnych
 • BHP w rolnictwie
 • Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
 • Odszkodowania za szkody w użytkach rolnych na terenach przygranicznych


Krzysztof Malczyk
BP PIR w Sokółce