Działania prokuratury w sprawie Grupy Producentów Rolnych „Ziarno” sp. z o.o.

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 3 listopada 2021 r. do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie nadzoru działań w związku postępowaniem przygotowawczym przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu dotyczącego oszustw popełnianych w ramach prowadzonej na rynku rolniczym działalności gospodarczej przez Grupę Producentów Rolnych „Ziarno” sp. z o.o. z Cichoradza w powiecie toruńskim >>>, Prokuratura Regionalna w Gdańsku udzieliła następującej odpowiedzi:

„Z uwagi na przekazaną z Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej kopię Pana korespondencji z dnia 03 listopada 2021 roku, która dotyczy postępowania przygotowawczego o sygnaturze PO I Ds.8.2020, prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu, w sprawie dotyczącej prowadzonej działalności przez Grupę Producentów Rolnych „Ziarno” sp. z o.o. z siedzibą w Cichoradzu, uprzejmie informuję, że w chwili obecnej podjęto wszelkie możliwe działania, związane z prowadzonym postępowaniem i sprawowanym nadzorem.

W szczególności, sprawa już w początkowym etapie objęta została przez tutejszą Prokuraturę zwierzchnim nadzorem służbowym oraz dodatkowo w dniu 18 listopada 2021 roku, na podstawie art. 56 § 2 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r., poz. 66 t.j.) oraz § 126 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 1206 z późn. zm. ), podjęta została decyzja o powołaniu zespołu prokuratorów do prowadzenia sprawy PO I Ds. 8.2020.

Powyższa decyzja, ma służyć sprawnemu przeprowadzeniu prowadzonego postępowania przygotowawczego i tym samym, podjęto wszelkie możliwe działania na obecnym etapie, umożliwiające wyjaśnienie okoliczności przedmiotowej sprawy.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że równolegle do prowadzonego postępowania, podejmowane są ze strony Prokuratury Okręgowej w Toruniu działania pozakarne, które dotyczą również podmiotów pokrzywdzonych.

Pana pismo przekazane zostanie do Prokuratury Okręgowej w Toruniu, celem wykorzystania w prowadzonym śledztwie.”