Wniosek KRIR o interwencję w sprawie zaniżonych cen skrobi

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r. wystąpił 28 października 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o interwencję w sprawie bardzo niskich cen proponowanych rolnikom przez zakłady produkujące skrobię ziemniaczaną.

Ceny skupu ziemniaków skrobiowych narzucone przez zakłady produkujące skrobię ziemniaczaną, są w tym roku niższe niż w 2020 r. i nie rekompensują nawet kosztów produkcji. Warunki umowy zostały narzucone jednostronnie przez zakłady, pomimo sprzeciwu rolników.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych taka polityka producentów skrobi może okazać się bardzo krótkowzroczna i w konsekwencji doprowadzić do całkowitego bankructwa przemysłu ziemniaka skrobiowego, ponieważ rolnicy w przyszłym roku nie podejmą uprawy ziemniaka skrobiowego i przemysł pozostanie bez surowca. Konsekwencją będzie zapaść we wszystkich ogniwach rynku korzystających ze skrobi jako surowca do dalszej produkcji.