Obrady Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W piątek (16.07) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim obradował po raz kolejny Zespół Doradczy do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi, któremu przewodniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Na posiedzeniu przedstawiono aktualną sytuację w zwalczaniu wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Ponadto omówiono zasady prowadzenia działalności rolniczej na obszarach Natura 2000.

Obrady Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi

W piątkowym spotkaniu zespołu doradczego uczestniczyły 34 osoby – przedstawiciele instytucji zajmujących się rolnictwem, m.in. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży, Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Podlaskiej Izby Rolniczej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Podczas posiedzenia Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przedstawił aktualną sytuację w zwalczaniu wirusa afrykańskiego pomoru świń na terenie regionu oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Natomiast Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przedstawiła zasady prowadzenia działalności rolniczej na obszarach Natura 2000.

Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska PUW Mirosława Jaroszewicz – Łojewska omówiła aktualną sytuację w rolnictwie. Natomiast bieżące informacje z działalności instytucji, agencji i inspekcji przedstawili członkowie zespołu.

W spotkaniu wzięli również udział Agnieszka i Jarosław Rogalscy, którym wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył pamiątkowy grawerton w podziękowaniu za promocję rolnictwa województwa podlaskiego. 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/obrady-zespolu-doradczego-do-spraw-rozwiazywania-problemow-wsi?fbclid=IwAR3IUKKVZaVmPLd0GNa_oUnqGflDmQbMVIieyAjx5j2xx3JfhmoRfJKXxYo