Apel o wsparcie finansowe

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej w dniu dzisiejszym wystąpił do delegatów Podlaskiej Izby Rolniczej, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Białymstoku o pomoc dla producentów bydła poszkodowanych w pożarze.
W ostatnich dniach ogromna tragedia dotknęła rolników z Wierzbowa (gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie). W wyniku pożaru doszczętnie spaliła się nowa obora na ok. 200 sztuk bydła. Wraz z oborą spłonęło żywcem ponad 100 krów mlecznych, a zaledwie 90 udało się uratować. Państwo Wróblewscy, właściciele obory, stracili dorobek życia i źródło dochodu utrzymania całej rodziny. Bez niezbędnego wsparcia Państwo Wróblewscy stracą płynność finansową i możliwość odbudowy obory i zakupu zwierząt, które spłonęły w pożarze.
Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o pomoc finansową dla rodziny. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy: Wróblewska Iwona Barbara: 60 8757 1024 3903 0658 3000 0010 (z dopiskiem „darowizna w związku z pożarem”).


Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie zwraca się z prośbą o pomoc finansową dla rodziny pogorzelców z Wierzbowa.

W nocy z 17 na 18 stycznia 2021 roku w wyniku pożaru spłonęła obora, a w niej ok  110 sztuk bydła mlecznego, w ciągu kilku godzin rodzina Państwa Wróblewskich straciła dorobek życia.

Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o pomoc finansową dla rodziny. Wpłat można dokonywać na  rachunek bankowy:

Wróblewska Iwona Barbara

60 8757 1024 3903 0658 3000 0010

Z dopiskiem „darowizna w związku z pożarem”