Termin na składanie przez producentów świń wniosków o pomoc na wyrównanie utraconych dochodów w związku z ASF wydłużony do 21 grudnia

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Do 21 grudnia 2020 r. został wydłużony termin na składanie przez producentów świń wniosków o przyznanie pomocy na wyrównanie utraconych dochodów w związku z ASF. Pierwotny termin, na ich złożenie upłynął 1 grudnia br.

Wnioski mogą być składane przez producentów świń do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej.

Zwiększono również budżet pomocy do kwoty 118 928 000 zł (z obecnej kwoty 53 282 000 zł).

Źródło: MRiRW

 Dokumenty do pobrania:

  • Wzór wniosku w formacie PDF – otwórz
  • Wzór wniosku w formacie Excel – otwórz
  • Dodatkowa sekcja Excel – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku – otwórz

Więcej informacji – otwórz